Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 14:17
kontakt
LUDUS
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
745,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -734,00
---
-4 113,00
---
Zysk (strata) brutto -44,00 -471,00
---
-4 754,00
---
Zysk (strata) netto -44,00 -471,00
---
-3 404,00
---
Amortyzacja 0,00 1 051,00
---
394,00
-62,5%
Aktywa 60 480,00 71 462,00
18,2%
52 617,00
-26,4%
Kapitał własny 58 845,00 57 235,00
-2,7%
43 859,00
-23,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,80
-2,7%
0,53
-33,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,04
---