Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 19:56
kontakt
LUDUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
117,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -718,00
---
-696,00
---
-2 375,00
---
Zysk (strata) brutto -44,00 596,00
---
-1 058,00
---
21 146,00
---
Zysk (strata) netto -44,00 596,00
---
-1 058,00
---
21 124,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 60 480,00 69 912,00
15,6%
54 524,00
-22,0%
71 411,00
31,0%
Kapitał własny 58 845,00 57 933,00
-1,5%
48 922,00
-15,6%
64 208,00
31,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,80
-1,5%
0,59
-26,2%
0,78
31,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,01
---
0,26
---