Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:34
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
40,00
---
77,00
92,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -387,00 -1 565,00
---
-2 234,00
---
-142,00
---
Zysk (strata) brutto -938,00 -4 961,00
---
-2 480,00
---
23 626,00
---
Zysk (strata) netto -938,00 -4 961,00
---
-2 480,00
---
23 604,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 53 312,00 50 141,00
-5,9%
50 336,00
0,4%
71 411,00
41,9%
Kapitał własny 47 191,00 43 084,00
-8,7%
40 604,00
-5,8%
64 208,00
58,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,52
-8,7%
0,49
-5,7%
0,78
58,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,06
---
-0,03
---
0,29
---