Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 22:41
kontakt
TERMOREX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 068,00 1 410,00
-54,0%
1 746,00
23,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34,00 -577,00
---
-60,00
---
-1 806,00
---
Zysk (strata) brutto 135,00 581,00
330,4%
123,00
-78,8%
-1 623,00
---
Zysk (strata) netto 58,00 557,00
860,3%
115,00
-79,4%
115,00
0,0%
Amortyzacja 115,00 141,00
22,6%
107,00
-24,1%
107,00
0,0%
Aktywa 26 512,00 26 274,00
-0,9%
26 362,00
0,3%
26 362,00
0,0%
Kapitał własny 20 235,00 20 792,00
2,8%
20 907,00
0,6%
20 907,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
2,8%
0,18
0,5%
0,18
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
400,0%
0,00
-80,0%
0,00
0,0%