Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:22
kontakt
TERMOREX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 797,00 958,00
-46,7%
3 151,00
228,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -554,00 -655,00
---
-2 094,00
---
Zysk (strata) brutto -432,00 -508,00
---
-1 989,00
---
Zysk (strata) netto -448,00 -508,00
---
-1 640,00
---
Amortyzacja 145,00 130,00
-10,3%
129,00
-0,8%
Aktywa 27 976,00 27 797,00
-0,6%
27 562,00
-0,8%
Kapitał własny 21 309,00 20 801,00
-2,4%
19 161,00
-7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,18
-2,7%
0,17
-7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---