Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 00:23
kontakt
UNIMOT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 025 338,00 2 025 338,00
0,0%
2 748 558,00
35,7%
2 246 848,00
-18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 411,00 13 411,00
0,0%
18 494,00
37,9%
141 629,00
665,8%
Zysk (strata) brutto 11 141,00 11 141,00
0,0%
12 313,00
10,5%
137 818,00
1 019,3%
Zysk (strata) netto 8 931,00 8 931,00
0,0%
9 472,00
6,1%
110 691,00
1 068,6%
Amortyzacja 2 228,00 2 228,00
0,0%
2 225,00
-0,1%
2 540,00
14,2%
Aktywa 1 241 459,00 1 241 459,00
0,0%
1 144 738,00
-7,8%
2 001 196,00
74,8%
Kapitał własny 306 162,00 306 162,00
0,0%
315 634,00
3,1%
426 325,00
35,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,35 37,35
0,0%
38,50
3,1%
52,00
35,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,09
0,0%
1,16
6,1%
13,50
1 069,0%