Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 14:55
kontakt
BIOFACTOR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 434,00 11 325,00
-15,7%
14 795,00
30,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 925,00 411,00
-55,6%
1 367,00
232,6%
Zysk (strata) brutto 574,00 114,00
-80,1%
1 178,00
933,3%
Zysk (strata) netto 462,00 85,00
-81,6%
1 064,00
1 151,8%
Amortyzacja 866,00 874,00
0,9%
846,00
-3,2%
Aktywa 13 627,00 13 420,00
-1,5%
13 391,00
-0,2%
Kapitał własny 5 490,00 5 575,00
1,5%
6 354,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,89 2,93
1,5%
3,34
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,04
-81,5%
0,56
1 142,2%