Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 18:33
kontakt
BIOFACTOR
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 325,00 14 795,00
30,6%
17 256,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 411,00 1 367,00
232,6%
1 799,00
31,6%
Zysk (strata) brutto 114,00 1 178,00
933,3%
1 325,00
12,5%
Zysk (strata) netto 85,00 1 064,00
1 151,8%
1 059,00
-0,5%
Amortyzacja 874,00 846,00
-3,2%
868,00
2,6%
Aktywa 13 420,00 13 391,00
-0,2%
13 551,00
1,2%
Kapitał własny 5 575,00 6 354,00
14,0%
6 900,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,93 3,34
14,0%
3,63
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,56
1 142,2%
0,56
-0,4%