Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 15:48
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 980,00 4 393,00
10,4%
4 213,00
-4,1%
3 482,00
-17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 387,00 152,00
-60,7%
113,00
-25,7%
-143,00
---
Zysk (strata) brutto 256,00 23,00
-91,0%
-7,00
---
-267,00
---
Zysk (strata) netto 174,00 19,00
-89,1%
-6,00
---
-267,00
---
Amortyzacja 220,00 224,00
1,8%
226,00
0,9%
226,00
0,0%
Aktywa 13 551,00 14 418,00
6,4%
13 620,00
-5,5%
13 602,00
-0,1%
Kapitał własny 6 900,00 6 918,00
0,3%
6 342,00
-8,3%
6 126,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,64
0,2%
3,33
-8,3%
3,22
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,01
-89,0%
-0,00
---
-0,14
---