Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 16:07
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 059,00 3 513,00
-13,5%
4 480,00
27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 363,00 94,00
-74,1%
527,00
460,6%
Zysk (strata) brutto 325,00 38,00
-88,3%
451,00
1 086,8%
Zysk (strata) netto 254,00 3,00
-98,8%
365,00
12 066,7%
Amortyzacja 212,00 204,00
-3,8%
212,00
3,9%
Aktywa 13 452,00 13 391,00
-0,5%
14 712,00
9,9%
Kapitał własny 6 325,00 6 354,00
0,5%
6 719,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,33 3,34
0,5%
3,53
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,00
-99,3%
0,19
19 100,0%