Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:17
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 134,00 165,00
23,1%
1 197,00
625,5%
1 175,00
-1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -278,00 -84,00
---
214,00
---
-15,00
---
Zysk (strata) brutto -1 552,00 2 028,00
---
320,00
-84,2%
-829,00
---
Zysk (strata) netto -1 552,00 2 028,00
---
320,00
-84,2%
-829,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 641,00 5 683,00
56,1%
6 997,00
23,1%
6 396,00
-8,6%
Kapitał własny 3 490,00 5 518,00
58,1%
6 585,00
19,3%
6 009,00
-8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,19
58,8%
0,22
19,0%
0,21
-8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,07
---
0,01
-84,1%
-0,03
---