Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 06:51
kontakt
ONEMORE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 481,00 55,00
-97,8%
13 758,00
24 914,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 570,00 -8 547,00
---
3 633,00
---
Zysk (strata) brutto -5 718,00 -8 952,00
---
3 549,00
---
Zysk (strata) netto -5 952,00 -8 952,00
---
3 413,00
---
Amortyzacja 4 516,00 4 399,00
-2,6%
4 424,00
0,6%
Aktywa 32 937,00 27 858,00
-15,4%
34 608,00
24,2%
Kapitał własny 28 195,00 19 243,00
-31,8%
22 655,00
17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,36
-31,7%
0,42
17,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,17
---
0,06
---