Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 00:57
kontakt
ONEMORE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 208,00 1 595,00
-27,8%
6 267,00
292,9%
4 704,00
-24,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 131,00 -2 664,00
---
1 451,00
---
-1 805,00
---
Zysk (strata) brutto 131,00 -2 666,00
---
1 651,00
---
-1 791,00
---
Zysk (strata) netto 131,00 -2 666,00
---
1 651,00
---
-1 791,00
---
Amortyzacja 0,00 2 202,00
---
2 198,00
-0,2%
2 229,00
1,4%
Aktywa 37 220,00 32 482,00
-12,7%
30 657,00
-5,6%
36 518,00
19,1%
Kapitał własny 34 277,00 25 528,00
-25,5%
20 894,00
-18,2%
20 864,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,48
-25,5%
0,39
-18,2%
0,39
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,05
---
0,03
---
-0,03
---