Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:51
kontakt
ONEMORE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 353,00 3 750,00
-29,9%
3 636,00
-3,0%
1 572,00
-56,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 762,00 1 241,00
-55,1%
957,00
-22,9%
-1 312,00
---
Zysk (strata) brutto 2 715,00 1 257,00
-53,7%
1 028,00
-18,2%
-1 314,00
---
Zysk (strata) netto 2 715,00 1 183,00
-56,4%
1 028,00
-13,1%
-1 314,00
---
Amortyzacja 1 100,00 1 106,00
0,5%
1 125,00
1,7%
1 111,00
-1,2%
Aktywa 30 657,00 32 123,00
4,8%
34 608,00
7,7%
35 358,00
2,2%
Kapitał własny 20 894,00 22 076,00
5,7%
22 655,00
2,6%
21 469,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,41
5,9%
0,42
2,4%
0,40
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-56,9%
0,02
-13,6%
-0,02
---