Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:27
kontakt
ONEMORE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 636,00 1 572,00
-56,8%
3 132,00
99,2%
3 511,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 957,00 -1 312,00
---
-493,00
---
-1 401,00
---
Zysk (strata) brutto 1 028,00 -1 314,00
---
-477,00
---
-1 405,00
---
Zysk (strata) netto 1 028,00 -1 314,00
---
-477,00
---
-1 405,00
---
Amortyzacja 1 125,00 1 111,00
-1,2%
1 118,00
0,6%
1 120,00
0,2%
Aktywa 34 608,00 35 358,00
2,2%
36 518,00
3,3%
36 959,00
1,2%
Kapitał własny 22 655,00 21 469,00
-5,2%
20 864,00
-2,8%
19 084,00
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,40
-5,2%
0,39
-2,7%
0,36
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---
-0,01
---
-0,03
---