Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 05:05
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -141,00
Zysk (strata) brutto -909,00
Zysk (strata) netto -909,00
Amortyzacja 1,00
Aktywa 9 551,00
Kapitał własny 6 817,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01