Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 10:28
kontakt
MADKOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 026,00 7 944,00
13,1%
12 163,00
53,1%
14 287,00
17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118,00 -240,00
---
180,00
---
571,00
217,2%
Zysk (strata) brutto 88,00 -237,00
---
140,00
---
479,00
242,1%
Zysk (strata) netto 219,00 -198,00
---
77,00
---
359,00
366,2%
Amortyzacja 854,00 1 133,00
32,7%
1 438,00
26,9%
1 922,00
33,7%
Aktywa 11 683,00 11 846,00
1,4%
16 389,00
38,4%
15 959,00
-2,6%
Kapitał własny 6 214,00 6 614,00
6,4%
7 653,00
15,7%
8 366,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,30
6,4%
1,51
15,6%
1,65
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,04
---
0,02
---
0,07
373,3%