Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 07:32
kontakt
MADKOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 060,00 5 535,00
36,3%
6 470,00
16,9%
5 310,00
-17,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11,00 -11,00
---
912,00
---
-96,00
---
Zysk (strata) brutto 16,00 -19,00
---
906,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) netto 42,00 -31,00
---
869,00
---
-128,00
---
Amortyzacja 572,00 589,00
3,0%
612,00
3,9%
671,00
9,6%
Aktywa 11 846,00 12 279,00
3,7%
13 656,00
11,2%
13 950,00
2,2%
Kapitał własny 6 614,00 6 583,00
-0,5%
7 576,00
15,1%
7 448,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,30
-0,5%
1,49
15,1%
1,47
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,17
---
-0,02
---