Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 13:59
kontakt
HMINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 666,00 972,00
-41,7%
849,00
-12,7%
915,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -610,00 -167,00
---
-73,00
---
-596,00
---
Zysk (strata) brutto -1 296,00 6 785,00
---
6 000,00
-11,6%
9 660,00
61,0%
Zysk (strata) netto -1 296,00 7 189,00
---
4 313,00
-40,0%
9 677,00
124,4%
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 141 703,00 138 282,00
-2,4%
129 662,00
-6,2%
116 745,00
-10,0%
Kapitał własny 57 537,00 64 726,00
12,5%
69 039,00
6,7%
78 717,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,63 27,70
12,5%
29,55
6,7%
33,69
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 3,08
---
1,85
-40,0%
4,14
124,4%