Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:58
kontakt
HMINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 908,00 12 040,00
-24,3%
3 673,00
-69,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 127,00 1 638,00
-47,6%
-283,00
---
Zysk (strata) brutto 2 290,00 791,00
-65,5%
-1 449,00
---
Zysk (strata) netto 1 740,00 791,00
-54,5%
-1 449,00
---
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 127 831,00 138 197,00
8,1%
142 924,00
3,4%
Kapitał własny 59 490,00 60 282,00
1,3%
58 833,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,46 25,80
1,3%
25,18
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,34
-54,5%
-0,62
---