Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:11
kontakt
CZARNKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 179,00 1 311,00
-39,8%
738,00
-43,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -350,00 -1 094,00
---
-1 152,00
---
Zysk (strata) brutto -503,00 -1 195,00
---
-1 181,00
---
Zysk (strata) netto -503,00 -1 241,00
---
-1 181,00
---
Amortyzacja 226,00 227,00
0,4%
231,00
1,8%
Aktywa 24 412,00 24 042,00
-1,5%
23 998,00
-0,2%
Kapitał własny 1 116,00 17 455,00
1 464,1%
16 274,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,18
151,4%
0,17
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
-0,01
---