Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 10:23
kontakt
CZARNKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 630,00 1 106,00
-57,9%
790,00
-28,6%
1 267,00
60,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -812,00 -1 053,00
---
-500,00
---
-208,00
---
Zysk (strata) brutto -923,00 -1 287,00
---
-516,00
---
-255,00
---
Zysk (strata) netto -923,00 -1 287,00
---
-516,00
---
-255,00
---
Amortyzacja 233,00 234,00
0,4%
234,00
0,0%
229,00
-2,1%
Aktywa 24 700,00 22 042,00
-10,8%
23 995,00
8,9%
22 668,00
-5,5%
Kapitał własny 14 514,00 -3 676,00
---
12 710,00
---
-4 448,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,04
---
0,13
---
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,00
---