Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 16:24
kontakt
NOVINA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5,00 1 145,00
22 800,0%
2 686,00
134,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -126,00 484,00
---
1 712,00
253,7%
Zysk (strata) brutto 322,00 1 077,00
234,5%
2 003,00
86,0%
Zysk (strata) netto 322,00 1 057,00
228,3%
1 881,00
78,0%
Amortyzacja 18,00 18,00
0,0%
6,00
-66,7%
Aktywa 5 865,00 6 857,00
16,9%
10 819,00
57,8%
Kapitał własny 5 697,00 6 753,00
18,5%
10 289,00
52,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,76
18,6%
0,94
24,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,12
230,6%
0,17
45,4%