Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 14:49
kontakt
NOVINA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33,00 175,00
430,3%
992,00
466,9%
1 092,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -41,00 30,00
---
494,00
1 546,7%
658,00
33,2%
Zysk (strata) brutto -105,00 227,00
---
662,00
191,6%
758,00
14,5%
Zysk (strata) netto -105,00 227,00
---
662,00
191,6%
758,00
14,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
5,00
---
1,00
-80,0%
Aktywa 5 321,00 6 052,00
13,7%
7 741,00
27,9%
11 409,00
47,4%
Kapitał własny 5 270,00 5 924,00
12,4%
7 415,00
25,2%
11 051,00
49,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,67
12,3%
0,83
25,2%
1,01
21,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,03
---
0,07
184,6%
0,07
-5,4%