Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 04:42
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 363,00 775,00
113,5%
217,00
-72,0%
332,00
53,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 58,00 569,00
881,0%
-75,00
---
219,00
---
Zysk (strata) brutto 405,00 642,00
58,5%
20,00
-96,9%
251,00
1 155,0%
Zysk (strata) netto 405,00 642,00
58,5%
20,00
-96,9%
251,00
1 155,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 857,00 7 667,00
11,8%
7 741,00
1,0%
8 203,00
6,0%
Kapitał własny 6 753,00 7 415,00
9,8%
7 415,00
0,0%
7 781,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,83
9,7%
0,83
0,0%
0,71
-14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,07
56,5%
0,00
-97,2%
0,02
1 050,0%