Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 03:20
kontakt
LSTECHHOM
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 586,00 806,00
-87,8%
1 100,00
36,5%
1 369,00
24,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32 685,00 -4 308,00
---
-2 248,00
---
-3 527,00
---
Zysk (strata) brutto -39 571,00 -8 900,00
---
-6 371,00
---
-3 959,00
---
Zysk (strata) netto -38 220,00 -8 900,00
---
-6 371,00
---
-3 959,00
---
Amortyzacja 4 354,00 3 799,00
-12,7%
3 709,00
-2,4%
3 709,00
0,0%
Aktywa 42 339,00 36 542,00
-13,7%
33 059,00
-9,5%
29 953,00
-9,4%
Kapitał własny -59 322,00 -68 072,00
---
-74 442,00
---
-78 356,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,06 -1,22
---
-1,33
---
-1,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,68 -0,16
---
-0,11
---
-0,07
---