Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 06:12
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 921,00 1 210,00
31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 961,00 -3 107,00
---
Zysk (strata) brutto -1 961,00 -3 108,00
---
Zysk (strata) netto -1 961,00 -3 108,00
---
Amortyzacja 927,00 927,00
0,0%
Aktywa 30 881,00 29 953,00
-3,0%
Kapitał własny -77 255,00 -78 356,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,38 -1,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,06
---