Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 13:48
kontakt
LSTECHHOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 276,00 311,00
-97,2%
594,00
91,0%
697,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 294,00 -1 617,00
---
-993,00
---
-1 668,00
---
Zysk (strata) brutto -6 385,00 -4 026,00
---
-3 163,00
---
-2 101,00
---
Zysk (strata) netto -6 312,00 -4 026,00
---
-3 163,00
---
-2 101,00
---
Amortyzacja 2 298,00 1 943,00
-15,4%
1 855,00
-4,5%
1 855,00
0,0%
Aktywa 96 714,00 40 418,00
-58,2%
35 111,00
-13,1%
31 604,00
-10,0%
Kapitał własny -27 414,00 -63 348,00
---
-71 234,00
---
-76 543,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,49 -1,14
---
-1,28
---
-1,37
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,07
---
-0,06
---
-0,04
---