Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 13:37
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 371,00 326,00
-12,1%
921,00
182,5%
1 210,00
31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -802,00 -866,00
---
-1 961,00
---
-3 107,00
---
Zysk (strata) brutto -1 235,00 -866,00
---
-1 961,00
---
-3 108,00
---
Zysk (strata) netto -1 235,00 -866,00
---
-1 961,00
---
-3 108,00
---
Amortyzacja 927,00 927,00
0,0%
927,00
0,0%
927,00
0,0%
Aktywa 32 480,00 31 604,00
-2,7%
30 881,00
-2,3%
29 953,00
-3,0%
Kapitał własny -75 677,00 -76 543,00
---
-77 255,00
---
-78 356,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,36 -1,37
---
-1,38
---
-1,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,04
---
-0,06
---