Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 17:09
kontakt
MERLINGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 276,00 279,00
1,1%
103,00
-63,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 60,00
-24,1%
-112,00
---
Zysk (strata) brutto 63,00 44,00
-30,2%
-119,00
---
Zysk (strata) netto 73,00 59,00
-19,2%
-121,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 85 583,00 85 581,00
-0,0%
84 182,00
-1,6%
Kapitał własny 82 319,00 82 319,00
0,0%
82 504,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
0,20
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---