Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 13:36
kontakt
MERLINGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 92,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -847,00
Zysk (strata) brutto -847,00
Zysk (strata) netto -847,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 84 182,00
Kapitał własny 82 504,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00