Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 18:03
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 050,00 1 062,00
1,1%
1 240,00
16,8%
975,00
-21,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24,00 63,00
162,5%
354,00
461,9%
131,00
-63,0%
Zysk (strata) brutto -985,00 -1 083,00
---
196,00
---
-230,00
---
Zysk (strata) netto -1 237,00 -1 084,00
---
195,00
---
-226,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 509,00 12 167,00
-9,9%
12 150,00
-0,1%
12 147,00
-0,0%
Kapitał własny 9 516,00 7 183,00
-24,5%
7 378,00
2,7%
7 155,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,36
-24,6%
0,37
2,8%
0,36
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,05
---
0,01
---
-0,01
---