Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 09:23
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 877,00 1 029,00
17,3%
892,00
-13,3%
826,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 192,00 190,00
-1,0%
46,00
-75,8%
275,00
497,8%
Zysk (strata) brutto 499,00 -144,00
---
81,00
---
267,00
229,6%
Zysk (strata) netto 471,00 -145,00
---
80,00
---
267,00
233,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 118,00 18 811,00
3,8%
13 919,00
-26,0%
19 380,00
39,2%
Kapitał własny 13 723,00 15 083,00
9,9%
9 649,00
-36,0%
14 848,00
53,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,75
9,9%
0,48
-36,0%
0,74
54,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
0,00
---
0,01
225,0%