Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 19:06
kontakt
BRAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 14,00
55,6%
21,00
50,0%
14,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -5,00
---
-59,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) brutto -4,00 -5,00
---
-59,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) netto -4,00 -5,00
---
-59,00
---
-19,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 557,00 23 260,00
7,9%
25 268,00
8,6%
22 102,00
-12,5%
Kapitał własny 18 676,00 18 672,00
-0,0%
18 613,00
-0,3%
17 375,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
0,0%
0,21
-0,5%
0,20
-6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---