Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:34
kontakt
KME
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 549,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 162,00
Zysk (strata) brutto -5 142,00
Zysk (strata) netto -4 686,00
Amortyzacja 79,00
Aktywa 112 081,00
Kapitał własny -25 327,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,73
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32