Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 10:45
kontakt
VIVID
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 698,00 30 458,00
54,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 760,00 2 993,00
70,1%
Zysk (strata) brutto 626,00 2 164,00
245,7%
Zysk (strata) netto 431,00 2 094,00
385,8%
Amortyzacja 4 861,00 4 396,00
-9,6%
Aktywa 39 337,00 43 454,00
10,5%
Kapitał własny 16 395,00 21 480,00
31,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,66
20,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
364,3%