Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 14:53
kontakt
VIVID
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 698,00 30 458,00
54,6%
25 690,00
-15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 760,00 2 993,00
70,1%
-14 571,00
---
Zysk (strata) brutto 626,00 2 164,00
245,7%
-14 990,00
---
Zysk (strata) netto 431,00 2 094,00
385,8%
-14 856,00
---
Amortyzacja 4 861,00 4 396,00
-9,6%
6 014,00
36,8%
Aktywa 39 337,00 43 454,00
10,5%
23 567,00
-45,8%
Kapitał własny 16 395,00 21 480,00
31,0%
6 623,00
-69,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,66
20,7%
0,20
-69,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
364,3%
-0,46
---