Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 16:08
kontakt
VIVID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 015,00 7 913,00
12,8%
7 863,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -62,00 -13 021,00
---
68,00
---
Zysk (strata) brutto -86,00 -13 139,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) netto -86,00 -13 005,00
---
50,00
---
Amortyzacja 1 457,00 1 505,00
3,3%
970,00
-35,5%
Aktywa 36 328,00 23 567,00
-35,1%
22 453,00
-4,7%
Kapitał własny 19 629,00 6 623,00
-66,3%
6 674,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,20
-66,3%
0,21
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,40
---
0,00
---