Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 01:44
kontakt
VIVID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 913,00 7 863,00
-0,6%
7 863,00
0,0%
9 825,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 021,00 68,00
---
68,00
0,0%
193,00
183,8%
Zysk (strata) brutto -13 139,00 -16,00
---
-16,00
---
69,00
---
Zysk (strata) netto -13 005,00 50,00
---
50,00
0,0%
21,00
-58,0%
Amortyzacja 1 505,00 970,00
-35,5%
970,00
0,0%
961,00
-0,9%
Aktywa 23 567,00 22 453,00
-4,7%
22 453,00
0,0%
23 193,00
3,3%
Kapitał własny 6 623,00 6 674,00
0,8%
6 674,00
0,0%
6 695,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,21
1,0%
0,21
0,0%
0,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,40 0,00
---
0,00
0,0%
0,00
-50,0%