Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 08:09
kontakt
SPARKVC
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 -58,00
---
-86,00
---
-125,00
---
Zysk (strata) brutto -7 536,00 -60,00
---
-81,00
---
-134,00
---
Zysk (strata) netto -7 545,00 -66,00
---
-81,00
---
-136,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 647,00 8 165,00
1 162,0%
654,00
-92,0%
654,00
0,0%
Kapitał własny 461,00 7 940,00
1 622,3%
380,00
-95,2%
244,00
-35,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
-20,0%
0,00
-50,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,07
---
-0,00
---
-0,00
---