Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:41
kontakt
FORPOSTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 488,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 327,00 -90,00
---
-99,00
---
Zysk (strata) brutto 327,00 -90,00
---
-103,00
---
Zysk (strata) netto 327,00 -90,00
---
-103,00
---
Amortyzacja 33,00 133,00
303,0%
33,00
-75,2%
Aktywa 1 061,00 912,00
-14,0%
743,00
-18,5%
Kapitał własny 761,00 671,00
-11,8%
568,00
-15,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,46
-11,9%
0,39
-15,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 -0,06
---
-0,07
---