Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 19:25
kontakt
FORPOSTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -88,00 -86,00
---
-71,00
---
-110,00
---
Zysk (strata) brutto -88,00 -86,00
---
-71,00
---
-110,00
---
Zysk (strata) netto -88,00 -86,00
---
-71,00
---
-110,00
---
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
133,00
303,0%
33,00
-75,2%
Aktywa 651,00 655,00
0,6%
597,00
-8,9%
580,00
-2,8%
Kapitał własny 480,00 424,00
-11,7%
353,00
-16,7%
243,00
-31,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,29
-11,5%
0,24
-16,8%
0,17
-31,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---
-0,05
---
-0,08
---