Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 21:51
kontakt
CLOUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 565,00 7 261,00
10,6%
5 364,00
-26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 937,00 2 761,00
42,5%
1 229,00
-55,5%
Zysk (strata) brutto 2 325,00 3 043,00
30,9%
3 817,00
25,4%
Zysk (strata) netto 2 196,00 2 974,00
35,4%
3 917,00
31,7%
Amortyzacja 0,00 1 002,00
---
0,00
---
Aktywa 91 673,00 88 485,00
-3,5%
91 950,00
3,9%
Kapitał własny 72 447,00 71 357,00
-1,5%
75 859,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,49 14,27
-1,5%
15,17
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,60
35,5%
0,78
31,6%