Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 15:05
kontakt
CLOUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 507,00 6 565,00
-12,5%
7 261,00
10,6%
5 364,00
-26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 530,00 1 937,00
-23,4%
2 761,00
42,5%
1 229,00
-55,5%
Zysk (strata) brutto 2 885,00 2 325,00
-19,4%
3 043,00
30,9%
3 817,00
25,4%
Zysk (strata) netto 1 791,00 2 196,00
22,6%
2 974,00
35,4%
3 917,00
31,7%
Amortyzacja 4 359,00 0,00
---
1 002,00
---
0,00
---
Aktywa 102 674,00 91 673,00
-10,7%
88 485,00
-3,5%
91 950,00
3,9%
Kapitał własny 79 580,00 72 447,00
-9,0%
71 357,00
-1,5%
75 859,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,92 14,49
-9,0%
14,27
-1,5%
15,17
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,44
22,6%
0,60
35,5%
0,78
31,6%