Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.24, godz. 23:50
kontakt
CLOUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 686,00 4 236,00
14,9%
4 967,00
17,3%
5 393,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 509,00 741,00
-50,9%
1 074,00
44,9%
2 204,00
105,2%
Zysk (strata) brutto 925,00 1 023,00
10,6%
1 622,00
58,6%
2 450,00
51,0%
Zysk (strata) netto 1 440,00 997,00
-30,8%
1 493,00
49,7%
2 201,00
47,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 84 373,00 84 851,00
0,6%
85 654,00
0,9%
85 643,00
-0,0%
Kapitał własny 63 834,00 64 831,00
1,6%
66 060,00
1,9%
67 831,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,77 12,97
1,6%
13,21
1,9%
13,57
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,20
-30,9%
0,30
50,3%
0,44
47,2%