Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:26
kontakt
NTVSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -261,00 -17,00
---
-46,00
---
-50,00
---
Zysk (strata) brutto -20 070,00 -17,00
---
-53,00
---
-50,00
---
Zysk (strata) netto -20 072,00 -17,00
---
-53,00
---
-50,00
---
Amortyzacja 11,00 10,00
-9,1%
11,00
10,0%
10,00
-9,1%
Aktywa 2 756,00 3 127,00
13,5%
1 838,00
-41,2%
1 818,00
-1,1%
Kapitał własny 1 232,00 1 215,00
-1,4%
1 162,00
-4,4%
1 112,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
0,0%
0,11
1 683,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,00
---
0,00
---
-0,00
---