Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:42
kontakt
TRUEGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
27,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -41,00
---
-52,00
---
-101,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 -38,00
---
-49,00
---
-98,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 -38,00
---
-72,00
---
-98,00
---
Amortyzacja 9,00 3,00
-66,7%
15,00
400,0%
0,00
---
Aktywa 495,00 456,00
-7,9%
375,00
-17,8%
16 509,00
4 302,4%
Kapitał własny 451,00 413,00
-8,4%
341,00
-17,4%
15 243,00
4 370,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-8,2%
0,05
-17,9%
1,04
2 154,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---
-0,01
---