Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 17:43
kontakt
MENNICASK
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90 073,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 073,00
Zysk (strata) brutto 948,00
Zysk (strata) netto 868,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 17 948,00
Kapitał własny 4 384,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,22
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84