Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 05:51
kontakt
ATENDE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 295 289,00 260 102,00
-11,9%
205 338,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 041,00 52 946,00
164,2%
148,00
-99,7%
Zysk (strata) brutto 18 423,00 50 529,00
174,3%
-1 035,00
---
Zysk (strata) netto 12 133,00 37 925,00
212,6%
-2 276,00
---
Amortyzacja 14 352,00 12 975,00
-9,6%
9 798,00
-24,5%
Aktywa 197 427,00 267 538,00
35,5%
177 854,00
-33,5%
Kapitał własny 77 239,00 108 052,00
39,9%
69 433,00
-35,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 2,97
39,9%
1,91
-35,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 1,04
212,6%
-0,06
---