Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 10:18
kontakt
ATENDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 478,00 54 152,00
48,5%
34 332,00
-36,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 294,00 3 264,00
---
-3 813,00
---
Zysk (strata) brutto -3 575,00 3 287,00
---
-4 241,00
---
Zysk (strata) netto -2 923,00 2 615,00
---
-3 468,00
---
Amortyzacja 1 635,00 1 623,00
-0,7%
1 703,00
4,9%
Aktywa 133 214,00 130 626,00
-1,9%
128 705,00
-1,5%
Kapitał własny 66 317,00 68 932,00
3,9%
65 464,00
-5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,82 1,90
3,9%
1,80
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,07
---
-0,10
---