Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 21:36
kontakt
ATENDE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 119 160,00 69 532,00
-41,6%
79 343,00
14,1%
90 630,00
14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 046,00 748,00
-28,5%
-795,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) brutto 6 438,00 -110,00
---
-972,00
---
-288,00
---
Zysk (strata) netto 6 261,00 -153,00
---
-1 478,00
---
-308,00
---
Amortyzacja 3 536,00 3 406,00
-3,7%
3 326,00
-2,3%
3 258,00
-2,0%
Aktywa 169 190,00 136 646,00
-19,2%
146 719,00
7,4%
130 626,00
-11,0%
Kapitał własny 59 461,00 59 107,00
-0,6%
71 858,00
21,6%
68 932,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,63
-0,6%
1,98
21,6%
1,90
-4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,00
---
-0,04
---
-0,01
---