Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 15:12
kontakt
ATENDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 196,00 68 127,00
93,6%
36 478,00
-46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 064,00 -176,00
---
-3 294,00
---
Zysk (strata) brutto -2 490,00 -541,00
---
-3 575,00
---
Zysk (strata) netto -2 064,00 -554,00
---
-2 923,00
---
Amortyzacja 1 716,00 1 680,00
-2,1%
1 635,00
-2,7%
Aktywa 127 066,00 160 403,00
26,2%
133 214,00
-17,0%
Kapitał własny 69 794,00 69 240,00
-0,8%
66 317,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,92 1,90
-0,8%
1,82
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,02
---
-0,08
---