Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 05:18
kontakt
PFMEDICAL
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 259,00
Zysk (strata) brutto -1 228,00
Zysk (strata) netto -1 228,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 87,00
Kapitał własny -18 324,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -13,87
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,93