Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 09:00
kontakt
PRIVRNT
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -611,00 -564,00
---
Zysk (strata) brutto -977,00 -707,00
---
Zysk (strata) netto -977,00 -707,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 103,00 119,00
15,5%
Kapitał własny -18 679,00 -19 154,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -14,14 -14,50
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,74 -0,54
---