Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:59
kontakt
PFMEDICAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 890,00 322,00
-96,4%
-53,00
---
-94,00
---
Zysk (strata) brutto 9 801,00 322,00
-96,7%
-53,00
---
-122,00
---
Zysk (strata) netto 9 691,00 322,00
-96,7%
-54,00
---
-122,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 105,00 447,00
325,7%
352,00
-21,3%
44,00
-87,5%
Kapitał własny -154,00 143,00
---
113,00
-21,0%
-9,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,11
---
0,09
-20,4%
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,33 0,24
-96,7%
-0,04
---
-0,09
---