Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:12
kontakt
PFMEDICAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -343,00 -291,00
---
-271,00
---
Zysk (strata) brutto -143,00 -771,00
---
65,00
---
Zysk (strata) netto -143,00 -771,00
---
65,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 81,00 64,00
-21,0%
114,00
78,1%
Kapitał własny -8 067,00 -8 837,00
---
-8 773,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,10 -6,69
---
-6,64
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,58
---
0,05
---