Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 15:08
kontakt
AUTOSPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 362,00 177,00
-51,1%
63,00
-64,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -121,00 -362,00
---
-166,00
---
Zysk (strata) brutto -121,00 -362,00
---
-166,00
---
Zysk (strata) netto -121,00 -362,00
---
-166,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 760,00 7 443,00
-4,1%
5 576,00
-25,1%
Kapitał własny -4 687,00 -5 051,00
---
-5 217,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,41 -0,44
---
-0,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
-0,02
---