Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.21, godz. 06:35
kontakt
IU
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 574,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 812,00
Zysk (strata) brutto 2 488,00
Zysk (strata) netto 2 004,00
Amortyzacja 2 102,00
Aktywa 17 629,00
Kapitał własny 9 690,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33