Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 04:47
kontakt
IU
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 564,00 11 574,00
21,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 203,00 2 812,00
133,7%
Zysk (strata) brutto 1 116,00 2 488,00
122,9%
Zysk (strata) netto 794,00 2 004,00
152,4%
Amortyzacja 1 867,00 2 102,00
12,6%
Aktywa 13 093,00 17 629,00
34,6%
Kapitał własny 7 686,00 9 690,00
26,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,57
20,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,33
143,3%