Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 12:32
kontakt
IU
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 782,00 6 472,00
11,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 393,00 1 377,00
-1,1%
Zysk (strata) brutto 1 322,00 1 350,00
2,1%
Zysk (strata) netto 1 286,00 1 213,00
-5,7%
Amortyzacja 981,00 1 013,00
3,3%
Aktywa 15 507,00 17 332,00
11,8%
Kapitał własny 8 973,00 9 655,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,52 1,57
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,20
-9,6%