Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 12:44
kontakt
IU
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 289,00 6 096,00
15,3%
7 530,00
23,5%
8 369,00
11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 304,00 1 212,00
-7,1%
2 629,00
116,9%
1 807,00
-31,3%
Zysk (strata) brutto 1 234,00 1 188,00
-3,7%
2 614,00
120,0%
1 772,00
-32,2%
Zysk (strata) netto 1 218,00 1 066,00
-12,5%
2 377,00
123,0%
1 483,00
-37,6%
Amortyzacja 979,00 1 012,00
3,4%
1 288,00
27,3%
1 662,00
29,0%
Aktywa 15 328,00 18 286,00
19,3%
20 900,00
14,3%
25 507,00
22,0%
Kapitał własny 8 905,00 10 784,00
21,1%
14 529,00
34,7%
15 935,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,75
16,2%
2,36
34,8%
2,59
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,17
-16,0%
0,39
123,1%
0,24
-37,6%